ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Žiaci šurianskych škôl na súťaži v poskytovaní prvej pomoci

V utorok 16. mája sa v areáli Gymnázia v Nových Zámkoch konala okresná súťaž v poskytovaní prvej pomoci, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky.

Súťažné družstvá boli rozdelené do troch kategórii: DMZ I – ZŠ 1-4.ročník; DMZ II – ZŠ 5-9.ročník; DPP M – SŠ. Družstvá umiestnené na 1-3. mieste získali diplom, pohár a ceny.

Súťažiaci si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci na viacerých stanovištiach. Bolo to najmä ošetrovanie zlomenín, poskytovanie prvej pomoci pri bezvedomí, infarkte či astme. Každý súťažiaci si vyskúšal resuscitáciu na figuríne. Pri každom stanovišti bol rozhodca, ktorý dohliadal na poskytovanie prvej pomoci na figurantoch. Súťaže sa zúčastnili aj 5-členné družstvá zo základných a stredných škôl zo Šurian.DMZ II:
Základná škola na ulici SNP sa umiestnila na 4. mieste.
Základná škola na ulici Bernolákovej sa umiestnila na 3. mieste.
Cirkevná základná škola sa umiestnila na 2. mieste.

DPP M:
Stredná odborná škola gastronómie a služieb sa umiestnila na 4. mieste.
Obchodná akadémia sa umiestnila na 3. mieste.
Gymnázium sa umiestnilo na 1. mieste.
Vyberáme z fotogalérie

Autor:

Autor:

Autor:dopredu
Novší článok
Deň matiek v Kostolnom Seku
Starší článok
Šurianski mladí karatisti úspešní na dvoch podujatiach
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172