ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany si pripomenula Deň matiek

Už tradične v šurianskej synagóge sa 11.mája 2017 rozozvučali nádherné tóny klavíra, flauty, saxofónu, spevu a iných hudobných nástrojov. Postarali sa o to žiaci ZUŠ T. Sládkoviča Šurany.

Slávnostný koncert bol venovaný mamičkám, babičkám, k ich nadchádzajúcemu sviatku Dňu matiek. Koncert otvorila riaditeľka školy Mgr. Helena Farkasová,DiS.art., ktorá privítala prítomných hostí a rodičov. V príjemnom prostredí synagógy odzneli profesionálne výkony od tých najmladších žiakov, až po žiakov druhého stupňa hudobného a tanečného odboru.

Prítomní si mohli vypočuť diela klasikov, súčasných autorov, ale aj skladby s nádychom tanečnej a džezovej hudby. Program gradoval až do posledných tónov. Na koncerte sa predstavili žiaci z klavírnych aj speváckych tried všetkých učiteliek: Mgr. K. Komáromyovej, Bc. G. Malíkovej a Mgr. M. Rozkopalovej, Mgr. H. Farkasovej DiS.art., Mgr. K. Pobočíkovej a Mgr. Z. Tomkovej . Z gitarovej triedy pedagóga Mgr. M. Bartoviča, z dychových tried pedagógov E. Haluzovej, DiS.art. a K. Šimunka. Muzicírovanie predviedli v spoločnej hre všetci žiaci husľovej triedy Mgr. O. Hraníkovej s klavírnym sprievodom Mgr.Komáromyovej. Dve tanečné choreografie v podaní starších žiačok pripravila učiteľka Bc. D.Krajčovičová.

Na záver koncertu riaditeľka školy zaželala všetkým mamičkám, len to najlepšie k ich nadchádzajúcemu sviatku. Poďakovala žiakom a ich pedagógom za vynikajúce výkony a prítomným za vytvorenie príjemnej atmosféry v šurianskej synagóge. Pripomenula termíny pripravovaných koncertov a verí, že aj v budúcnosti sa bude môcť škola pochváliť, s takýmto úspešným podujatím a vysokou umeleckou úrovňou žiakov.Mgr. H. Farkasová DiS.art.
Vyberáme z fotogalérie

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:

Autor:dopredu
Novší článok
Výročná členská schôdza MS SČK Šurany
Starší článok
Najkrajšie vyznanie matke – 11. ročník
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172