ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Najkrajšie vyznanie matke – 11. ročník

O najkrajšie vyznanie matke súperili deti a mládež z celého Slovenska na jedenástom ročníku literárnej súťaži s celoslovenskou pôsobnosťou pod názvom Mojej matke organizovanej Mestským kultúrnym strediskom v Šuranoch . Na slávnostnom vyhodnotení v synagóge sa stretli deti a mládež z okresov Nové Zámky, Nitra, Levice, Zlaté Moravce, Šaľa, Komárno, Topoľčany, Stará Lubovňa a Košice, ktoré týmto neverbálnym spôsobom vyjadrili lásku k človeku tak blízkemu. Vyznania v podobe poézie i prózy dali nahliadnuť do duše milovníkov pera rôznych vekových kategórii. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií, špeciálnych škôl a stredných škôl. Porota pracovala v zložení Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, Renáta Kozlíková a Oľga Némethová.

Súťaž podporilo Mesto Šurany a Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Podujatie bolo obohatené vystúpením žiakov ZUŠ Tibora Sládkoviča v Šuranoch. Z úst Ezrei Mazurovej, žiačky Gymnázia v Šuranoch , zazneli dojemné slová víťazov plné lásky, vďaky a obdivu k milovanej osobe. Ceny si súťažiaci prebrali z rúk Ing. Mgr. Alžbety Danielovej, poslankyni Mestského zastupiteľstva a vedúcej komisie školstva a kultúry pri MsZ v Šuranoch, Mgr. Alžbety Klimentovej, vedúcej odd. školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva v MsÚ v Šuranoch a RNDr. Miroslava Eliáša, riaditeľa MsKS v Šuranoch. „ Táto súťaž je veľmi ojedinelá , jedinečná a vzácna, pretože dáva nahliadnuť do duše dieťaťa. Jej začiatky boli veľmi nesmelé. Deti ako keby sa báli dať svoje city na papier, no časom dostala súťaž iný rozmer a zrazu k nám prichádzajú práce z celého Slovenska, ktoré sú veľmi zrelé a literárne kvalitne spracované. Veľký podiel na zapojení sa do súťaže majú pedagógovia, ktorí žiakov povzbudzujú k písaniu. Práce detí svedčia o ich úžasnom literárnom talente, ktorý rozvíjajú i vďaka tejto súťaži. Vzácne sú svojou citovou krehkosťou. Ich práce v niektorých prípadoch vo forme príbehov sú výpoveďou úcty a lásky ale i ospravedlnením za spory medzi rodičmi. Deti a mládež v nich pravdivo ukázali svoje emócie, ktoré ako také nemožno hodnotiť. Pri samotnom hodnotení však bola zohľadnená forma práce. Veľmi dojímavé boli vyznania, keď dieťa píše o láske k matke, ktorá mu zomrela. Je to tak silne emočné, veď láska k matke je najväčšie bohatstvo aké máme.“ Na margo súťaže organizátorka Renáta Kozlíková. Organizátori sa tešia na ďalší 12. ročník .MsKS
Prílohy:
Vyberáme z fotogalérie

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakab

Autor: Branislav Jakabdopredu
Novší článok
ZUŠ Tibora Sládkoviča Šurany si pripomenula Deň matiek
Starší článok
Šurianske dostihy
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172