ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Spomienková slávnosť na M.R. Štefánika 4. 5. 2017

Spomienkovej slávnosti pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti slovenského velikána, generála Milana Rastislava Štefánika sa zúčastnili predstavitelia mesta, politických strán, žiaci a študenti šurianskych škôl. Bolo to 4. mája 1919 približne o 11:15, keď sa nad Bratislavou objavilo talianske lietadlo, ktoré Štefánik spolu so seržantom Merlinim pilotoval. Pristávací manéver sa kvôli viacerým faktorom zmenil na pád. Jeho bezduché telo ležalo blízko horiaceho lietadla. Tak sa zrodila legenda o hrdinovi – o reálnom a skutočnom hrdinovi, ktorý žije v srdciach národa.

Je to takmer neuveriteľné, čo stihol za svojich 39 rokov života. Narodil sa 21. júla 1880 na fare v Košariskách. Ako syn evanjelického farára mal predpoklady nielen dobrej výchovy ale i vzdelania. Študoval na evanjelickom líceu v Bratislave, teda tam, kde vtedy pred niekoľkými desaťročiami študovali mladí štúrovci. Stal sa stúpencom myšlienok profesora T. G. Masaryka. V roku 1900 prestúpil na univerzitný odbor astronómia a o štyri roky ukončil štúdium s doktorátom. Jeho snom sa stal Paríž, kde sa mu aj podarilo nájsť si zamestnanie vo hvezdárni a už čoskoro zaujal vedecké publikum svojimi schopnosťami a znalosťami. Podnikol niekoľko vedeckých expedícií po celom svete ako vyslanec francúzskej akadémie, napr. na Mont Blanc, na Saharu, do Brazílie, či na Tahiti. Za svoju prácu a úspechy získal i francúzske štátne občianstvo. Po vypuknutí prvej svetovej vojny nachádza Štefánik svoje nové uplatnenie - v roku 1915 vstúpil do francúzskej armády a v tom roku získal diplom pilota a hodnosť desiatnika. Výraznou mierou pomáhal letcom pri predpovediach počasia.

Vďaka získaným vedomostiam a šikovnosti zaujal pozíciu veliteľa meteorologickej služby francúzskej armády. Štefánik pritom celý čas sníval a premýšľal o osamostatnení Čechov a Slovákov z okov Rakúsko – Uhorskej monarchie. K tomuto svojmu jasnému cieľu - k službe národu - mu pomáhali nielen získané vojenské hodnosti ale i vojensko – politické kontakty hlavne vo Francúzsku, Taliansku i medzi americkými Slovákmi. Nadviazal spoluprácu s Masarykom a Benešom, s ktorými spoluzakladal Národnú radu Československú a postupne sa stal jej podpredsedom. Ako jeden z hlavných predstaviteľov československého zahraničného odboja organizoval československé légie v Rusku i v spomínaných krajinách. V roku 1917 získal hodnosť francúzskeho generála a v tejto hodnosti po vyhlásení vzniku Československej republiky v októbri 1918 je Štefánik menovaný za ministra vojny. Jeho návrat na rodné Slovensko mal byť triumfom oslobodenej vlasti –demokratickej Československej republiky.

Tak pestrý a búrlivý život, aký mal sám Štefánik, také pohnuté osudy má i táto jeho šurianska socha, prvý krát odhalená v roku 1934 pri príležitosti 15. výročia jeho smrti. Je naším symbolom slobody a demokracie. Ale nie je to len socha, je to aj mohutná lipa po jeho pravici – pamätný strom zasadený na 20. výročie vzniku ČSR v roku 1938.ME
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikovadopredu
Novší článok
Šurianske dostihy
Starší článok
Predvečer 1.mája v Kostolnom Seku
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172