ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Predvečer 1.mája v Kostolnom Seku

Tradícia stavania mája na Kostolnom Seku nechýbala ani tento rok. Predvečer 1. mája sa konal v letnej záhrade kultúrneho zariadenia. Oslavy sa konali za prítomnosti primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa, ktorý privítal občanov svojim príhovorom a poslanca za časť Kostolný Sek Ing. Františka Hatinu. Veľké poďakovanie patrí dobrovoľným hasičom z Kostolného Seku, bez ktorých by tohtoročný “máj“ nestál. O kultúrny program sa postarali dievčatá z krúžku pri kultúrnom zariadení Aneta Biharyová, Zdenka Hlavatá a ženská spevácka skupina pod vedením Ing. Márie Hlavatej. Vo večerných hodinách zabávala prítomných hudobná skupina 2+1.

M. Šafárová
Vyberáme z fotogalérie

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKSdopredu
Novší článok
Spomienková slávnosť na M.R. Štefánika 4. 5. 2017
Starší článok
Rybárske preteky v Šuranoch
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172