ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

10 rokov činnosti Domova Jesienka Šurany

10. rokov v živote človeka je ešte čas bezstarostného detstva, ale v desaťročie Domova Jesienka Šurany je doba počas, ktorej prešlo zariadenie rôznymi významnými zmenami a rekonštrukciami. Preto sme sa rozhodli toto obdobie života nášho zariadenia dôstojne osláviť.

Scenár oslavy bol bohatý. Sviatočné popoludnie dňa 07.04.2017 slávnostne otvorila Mgr. Galina Šimeková, ktorá privítala hostí. Nasledoval príhovor pána riaditeľa Domova Jesienka Šurany Ing. Petra Bartoviča, ktorý v úvodných slovách prirovnal náš domov k stromu, ktorého listy tvoria naši obyvatelia, zamestnanci a blízki. Zdôraznil, že o takýto strom je potrebné sa starať a podporovať jeho silu. Ďalej pokračoval slovami : „Vstupnú pomyselnú bránu naše zariadenie otvorilo presne 01.03.2007 a odvtedy využilo sociálnu pomoc 205 obyvateľov.” Po ňom nasledovali vzácne slová Ing. Františka Tamašoviča zástupcu primátora mesta Šurany, ktorý poukázal na dôležitosť sociálnych služieb a vyjadril úctu zamestnancom zariadenia, ktorí sa starajú o obyvateľov počas nepretržitej prevádzky. Slávnosť umocnili slová pána Justina Perďocha, ktorý sa v mene obyvateľov Jesienky poďakoval vedeniu zariadenia a jej zamestnancom.

Súčasťou oficiálnej časti programu bolo slávnostné odovzdávanie plakiet ako mestu Šurany, bývalému vedeniu mesta, tak aj vedeniu Domova Jesienka. Ďalej nasledoval kultúrny program s ktorým nás ako prví pozdravili pedagógovia zo ZUŠ V Šuranoch, konkrétne Mgr. Helena Farkasová - spev, Mgr. Katarína Komáromyová - klavír, Eva Haluzová – flauta a Lukáš Slobodník – gitara. Natália Kováčová a Paula Horníková študentky z Gymnázia v Šuranoch nám v krojovom prevedení zaspievali na ľudovú nôtu v doprovode huslí. Záverečnou bodkou oficiálnej časti bolo vystúpenie šurianskych Tamburášov.

Občerstvenie počas slávnosti zastrešovali študenti Strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Šuranoch, ktorým za ich šikovnosť ďakujeme. Zúčastnení hostia dostali pozornosť v podobe brožúry vydanej k 10. výročiu vzniku činnosti zariadenia a pamätný list.


V oslavách sme pokračovali aj na druhý deň, keď do Jesienky zavítala mužská spevácka skupina Váraďani vďaka, ktorej sme prežili nádherné sobotné dopoludnie.Viera Kulíšková
Vyberáme z fotogalérie

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíšková

Autor: Viera Kulíškovádopredu
Novší článok
Veľkonočná výstava v Nitrianskom Hrádku
Starší článok
Mesto ocenilo dobrovoľných darcov krvi
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172