Svetový deň vody

Dôležitosť a význam vody pre ľudstvo a život si pripomíname už 25 rokov, odkedy Organizácia spojených národov vyhlásila 22. marec za Svetový deň vody. Každoročne sa v členských krajinách organizujú rôzne podujatia a aktivity, aby sa posolstvo o udržateľnosti zaobchádzania s vodou pre budúcnosť posúvalo ďalej.

Na tohtoročný Deň vody Západoslovenská vodárenská spoločnosť v spolupráci s Mestom Šurany pripravila niekoľko zaujímavých aktivít. Medzi ne patrili tiež ukážky techniky, s ktorou pracujú vodári pri rôznych činnostiach. Žiaci, študenti i široká verejnosť mali možnosť prezrieť si vozidlo čistiace verejnú kanalizáciu, poruchové vozidlo, fekálne vozidlo používané na čistenie šácht, cisternu s pitnou vodou, montážnu stolicu slúžiacu ako pomôcku na ukážku vodárenských opráv, rýpadlá a tiež plastovú vodomernú komoru. Najväčší záujem pútalo "pátracie" vozidlo, ktoré vyhľadáva poruchy pod zemou. Okrem ukážok techniky mali návštevníci možnosť dať si bezplatne urobiť rozbory vody zo svojich studní.

Na úvod podujatia sa všetkým prihovoril primátor mesta Šurany Ing.Marek Oremus, spoločne s novozámockým primátorom Otokarom Kleinom. Spolu s vedúcim závodu Martinom Dananaiom odovzdali víťazom výtvarnej súťaže s tematikou vody hodnotné ceny. Súťaž bola vyhlásená dopredu a mala tri kategórie - 1. - 4. ročník, 5. - 9. ročník a žiaci špeciálnych škôl. Víťazmi prvej kategórie boli Samko Šmondrk /1. miesto/, Emma Mrázová /2.miesto/ a Sofia Fialková /3.miesto/. Kategória 5. - 9. ročník : S. Ikrényi a P. Košán /1. miesto/, M. Zubová /2. miesto/ a O. Fridrik a A. Valachyová /3. miesto/ všetci zo ZŠ Bernolákova. Kategória špeciálne základné školy: Tibor Kovács /1. miesto/, Nikolas Banda /2.miesto/ a Helena Lakatošová /3.miesto/.

Za výbornú organizáciu patrí poďakovanie ZsVs a Mestu Šurany.

JK
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikovadopredu
Novší článok
Výročná schôdza SZZP v Kostolnom Seku
Starší článok
Deň ľudovej rozprávky
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172