ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Denné centrum pre seniorov v Šuranoch oslávilo MDŽ výročnou členskou schôdzou

V Spoločenskej hale uskutočnilo Denné centrum pre seniorov v Šuranoch výročnú členskú schôdzu spojenú s oslavou Medzinárodného dňa žien. Na úvod zaspieval ženský spevácky zbor Kantáta, ktorý tento rok oslávi 40. výročie svojho pôsobenia. Schôdzu otvorila tajomníčka Mgr. Anna Piškulová , ktorá prítomných oboznámila s nasledujúcim programom. Mgr. Mária Havlasová, predsedníčka DCS v Šuranoch prečítala prítomným správu o činnosti centra. Správu o hospodárení podala revízorka DCS Helena Demeterová. Výročnú členskú schôdzu prišli pozdraviť i predstavitelia mesta Ing. Marek Oremus, primátor mesta, Ing. František Tamašovič, zástupca primátora a Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca odboru školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ v Šuranoch . V diskusii vystúpil pán primátor, ktorý zodpovedal prítomným na otázky týkajúce sa problematiky mesta. V kultúrnom programe sa svojim skvelým prednesom predstavila pani Anna Sládkovičová, niekoľkonásobná víťazka Vansovej Lomničky. Stretnutie pokračovalo v dobrej nálade pri družnej debate.

Renáta Kozlíková
Vyberáme z fotogalérie

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikova

Autor: R. Kozlikovadopredu
Novší článok
Deň ľudovej rozprávky
Starší článok
Čo vieš o Šuranoch
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172