ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Čo vieš o Šuranoch

Šurany je mesto s bohatou históriou a tradíciami, ktoré každý rodák uchováva hlboko vo svojom srdci. Obohatenie vedomostí o vzácne poznatky o meste , v ktorom sa človek narodí, či študuje ho vedú k novým poznaniam a hlbšiemu vnímaniu života okolo neho. Práve táto myšlienka viedla Mestské kultúrne stredisko k uskutočneniu vedomostno-zábavného kvízu pre žiakov Gymnázia v Šuranoch pod názvom Čo vieš o Šuranoch. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Mesta Šurany. V Spoločenskej hale sa stretli žiaci Gymnázia vo vzájomnom súboji vedomostí z oblasti kultúry, dejín, pamiatok a osobností. Študenti sa na kvíz pripravovali z knihy Šurany od autora Laca Zrubca. Za búrlivého povzbudenia svojich spolužiakov sa osem trojčlenných družstiev popasovalo s otázkami z daných tém. Chvíľky napätia i humoru si súťažiaci užili v zábavných medzikolách, v ktorých si vyskúšali svoju šikovnosť a zručnosť pri zdolávaní jednotlivých úloh. Program moderovala gymnazistka Lenka Klobučníková, ktorá ho spestrila i svojim speváckym vstupom spolu s Dianou Trnkusovou a Natáliou Kováčovou. Porota v zložení Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca odboru školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu v Šuranoch, RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ MsKS a dramaturgička programu Renáta Kozlíková, sa ku všetkým odpovediam vyjadrila a na záver zhodnotila súťaž. Víťazným tímom sa stali študenti z III. C triedy. Záujem o prehlbovanie vedomostí prostredníctvom súťažnej interaktívnej formy bol veľkým prínosom v rozvíjaní pozitívneho postoja k mestu a jeho histórii. Na základe kladnej odozvy a získaných skúseností je predpoklad organizátorov pokračovať v uskutočňovaní tohto podujatia.

R.K.
Vyberáme z fotogalérie

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKS

Autor: MsKSdopredu
Novší článok
Denné centrum pre seniorov v Šuranoch oslávilo MDŽ výročnou členskou schôdzou
Starší článok
Komisia pre bezpečnosť a prácu s komunitami upratovala
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172