ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Blahoželanie k jubileu

V piatok 27. januára 2017 primátor mesta Ing. Marek Oremus ocenil pri príležitosti okrúhleho životného jubilea - 70. rokov pána Ivana Tótha, ktorý pôsobil ako poslanec MsZ od roku 1990 do 2002 a ako viceprimátor mesta Šurany v rokoch 1994-2002. Do roku 1994 bol predsedom Telovýchovnej jednoty v Šuranoch a zároveň dlhoročným vedúcim družstva v hádzanej.

Primátor sa p. Tóthovi poďakoval za dlhoročný prínos v samospráve mesta a rozvoj športu v meste Šurany a zaželal mu veľa zdravia, šťastia a spokojnosti na zaslúženom odpočinku .

Vyberáme z fotogalérie

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šurany

Autor: Mesto Šuranydopredu
Novší článok
Putovanie tretiakov do Literárnej záhrady
Starší článok
Výročná členská schôdza SZZP v Šuranoch
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172