ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Šuriansky jarmok“ sa bude konať 21. a 22. septembra 2018 • „Šurianske hody“ sa budú konať 28. októbra 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského na ZŠ Bernolákova v Šuranoch

Recitačné súťaže na základných školách sú skvelou príležitosťou na objavovanie nových talentov. Deti a mládež si počas nich môžu porovnávať svoje zručnosti v prednese. Súťaž Šaliansky Maťko J. C. Hronského je organizovaná už niekoľko rokov. Počas nej súťažiaci prednášajú povesti rôzneho druhu od rôznych autorov a upravovateľov. Okresné kolo 24. ročníka tejto súťaže sa konalo v stredu 18. januára 2017 na ZŠ Bernolákova Šurany. Víťazi obvodných kôl sa predstavili v troch vekových kategóriách, v každej viac ako dvadsať prednášajúcich. Vybrané ukážky boli naozaj veľmi pestré - od veselých a vtipných až po tragické. Všetky boli podané čo najlepšie a so snahou získať čo najviac bodov. Porota mala naozaj ťažkú úlohu spravodlivo a objektívne vybrať najlepších recitátorov, ktorí budú reprezentovať novozámocký okres na celoslovenskej súťaži. Víťazi jednotlivých kategórií:

1. kategória - 1. miesto: Emma Kádárová, 2. miesto: Viktória Dékanyová, 3.miesto: Sofia Mária Kasášová

2. kategória - 1.miesto: Alica Rigóová, 2, miesto: Nina Žiláková, 3. miesto: Zuzana Ďatková

3. kategória - 1. miesto: Paulína Mokryšová, 2. miesto: Evelin Fazekašová, 3. miesto: Lara Šamšonová

Povesti patria do slovenskej ľudovej slovesnosti, naši predkovia do nich vkladali svoje želania, vysvetľovali si v nich po svojom niektoré tajomné udalosti. Ani roky im neubrali na originalite a sú stále aktuálne. Aj preto je dôležité, aby sme si ich pripomínali a zoznamovali sa s nimi aj v dnešnej dobe.

Poďakovanie za organizáciu okresného kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko patrí pedagógom ZŠ Bernolákova Šurany, ale tiež všetkým, ktorí pripravovali súťažiacich a v neposlednom rade i samotným prednášajúcim. Víťazom želáme v celoslovenskej prehliadke veľa úspechov.

JK


dopredu
Novší článok
Šurianska knižnica skvalitnila služby vďaka Fondu na podporu umenia
Starší článok
Tradičné vianočné posedenie dôchodcov
dozadu
vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172