• „Šurianske hody“ sa budú konať dňa 28. októbra 2018 na ul. M.R.Štefánika a ul. Ž.Bosniakovej. • ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Archív udalostí

Slávnosť k príležitosti 60.výročia založenia ZUŠ

2018-10-05
Spoločenský dom v Šuranoch opäť ožil dňa 3. októbra 2018 vďaka veľkej udalosti. Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča v Šuranoch oslávila 60-te narodeniny. Na slávnosť bolo pozvaných cez 100 hostí, ktorí si uctili našu jubilantku. V programe vystúpili bývalí absolventi našej školy, ktorí sa úspešne formujú v umeleckom svete, či už na VŠMU alebo Novej scéne. Umenie Barbory Dvorskej, Dáriusa Kočiho, Mareka Bednárika, Richarda Ferusa a Luda Kuruca bolo veľkým zážitkom pre všetkých v sále. Predstavili sa klasickým a muzikálovým spevom a hrou na pozaunu. Najväčším prekvapením bolo uvedenie Suity pre husle a klavír vo forme hudobného darčeka od skladateľa Luda Kuruca. Toto dielo bolo napísané práve pre túto jedinečnú príležitosť 60-teho výročia existencie ZUŠ. viac


Denné centrum seniorov v Šuranoch oslávilo mesiac úcty k starším

2018-10-04
Mesiac úcty k starším dôstojne oslávili starší spoluobčania z Denného centra seniorov v Šuranoch v Spoločenskej hale za prítomnosti vedenia mesta. K prítomným sa prihovoril Ing. Marek Oremus, primátor mesta , ktorý odovzdal kyticu kvetov predsedníčke DCS Mgr. Márii Havlasovej, ako prejav vďaky a úcty všetkým seniorom. viac


Stretnutie SČK v Kostolnom Seku

2018-09-26
Pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenského Červeného kríža v Kostolnom Seku sa v kultúrnom zariadení uskutočnilo neformálne stretnutie členov SČK s darcami a to dňa 14.9.2018. viac


31. novodobý Šuriansky jarmok

2018-09-24
Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s OC ZORA pripravilo 31. novodobý Šuriansky jarmok, ktorý sa tento rok niesol v duchu 880. výročia prvej písomnej zmienky o meste Šurany. Jarmok bol organizovaný s finančným príspevkom Nitrianskeho samosprávneho kraja a Fondom na podporu umenia. Okrem kultúrneho programu bolo pre občanov pripravených niekoľko stánkov s občerstvením, burčiakom, rôznym sortimentom a ručnými výrobkami. V „remeselníckej uličke“ predviedli svoje výrobky i proces výroby niekoľko remeselníkov. Pre všetky vekové kategórie sa v centre mesta nachádzali zábavné atrakcie. viac


Oslavy výročia SNP v šurianskej Tone

2018-09-06
Slovenské národné povstanie, významnú udalosť slovenských dejín, je dôležité pripomínať si neustále. Ak sa podarí pripraviť spomienku na túto udalosť pútavo a atraktívne, je to zážitok pre všetkých. To sa podarilo Mestu Šurany, ktoré v areáli šurianskeho štrkoviska Tona zorganizovalo ukážky bojov z obdobia 2. svetovej vojny dňa 29. augusta o 15,00 hodine. viac


Slávnostné Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch

2018-09-06
4. septembra 2018 sa v Spoločenskom dome v Šuranoch konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o meste Šurany. Zahájil ho primátor mesta Ing. Marek Oremus, ktorý privítal vzácnych hostí - zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja, starostky a starostov okolitých obcí a miest, zástupcov družobných obcí, poslancov MsZ v Šuranoch a všetkých prítomných. Vo svojom príhovore, v ktorom sa venoval tiež dôležitým historickým momentom Šurian, sa hlavne zameral na významné osobnosti mesta Šurany. Vyzdvihol dôležitosť poznania svojho mesta a jeho históriu pre lepšie pochopenie súčasnosti. Z celkom iného pohľadu priblížil históriu mesta Šurany riaditeľ MsKS Šurany, RNDr. Miroslav Eliáš. Z jeho slov vyplynulo, že dejiny sú natoľko naše, koľko ich spoznávame a venujeme sa im. Najvýznamnejšou časťou osláv bolo odovzdávanie ocenení Mesta Šurany osobnostiam za dlhoročné významné aktivity v rôznych oblastiach života mesta. viac


Slávnostné uvedenie a prezentácia kníh

2018-09-06
V deň 880. výročia prvej písomnej zmienky o meste Šurany, 3. septembra 2018 sa v Spoločenskom dome v Šuranoch konalo slávnostné uvedenie a prezentácia kníh autorov Oľgy Némethovej , Mgr. Karola Kolečániho, Renáty Kozlíkovej a RNDr. Miroslava Eliáša za účasti predstaviteľov mesta Šurany, Mestského kultúrneho strediska a mestských organizácií. viac


Slávnostná svätá omša

2018-09-06
V nedeľu 2.septembra sa v Rímsko-katolíckom kostole sv. Štefana, prvomučeníka v Šuranoch konala slávnostná svätá omša pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o meste Šurany. Slávnostnej svätej omši sa zúčastnil primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus, zástupca primátora mesta Šurany Ing. František Tamašovič, poslanci Mestského zastupiteľstva, riaditeľ MsKS RNDr. Miroslav Eliáš, predseda MO MS v Šuranoch Vašek Valenta a široká verejnosť. Omšu odslúžil dôstojný pán farár Štefan Vícen. viac


6. ročník Šurianskej športovo nenáročnej olympiády seniorov

2018-08-26
Na futbalovom štadióne v Šuranoch sa vo štvrtok 23. augusta 2018 konal 6.ročník Šurianskej športovo nenáročnej olympiády seniorov, ktorú organizovalo Denné centrum pre seniorov Šurany pod záštitou primátora Mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa a s finančným príspevkom Nitrianskeho samosprávneho kraja. viac


ŠK Šurany – FC Nitra

2018-08-14
V stredu 8. augusta 2018 sa na futbalovom štadióne ŠK Šurany konalo 2. kolo Slovnaft cupu, v ktorom sa proti sebe nastúpili hráči ŠK Šurany a FC Nitra. Na úvod sa prítomným prihovoril prezident ŠK Šurany Mgr. Dušan Rampašek a primátor Mesta Šurany Ing. Marek Oremus. Organizátori pripravili aj sprievodný program – nafukovaciu atrakciu pre deti a kopanie jedenástok medzi polčasmi, kde boli vybratí 6 diváci z tribúny, ktorí dostali menšie darčeky od Mesta Šurany a ŠK Šurany. viac

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172