Archív udalostí

Pán Mrkvička v šurianskej knižnici

2017-06-28
Kvak a Čľup sú kamaráti – to je titul knihy, z ktorej deťom pri stretnutí v piatok 23.6.2017 v šurianskej knižnici, čítal Tibor Hujdič – Pán Mrkvička – znalec detskej literatúry. Ako sám povedal, číta iba knihy pre deti a mládež. Dospelácke ho nezaujímajú. Vie preto deti zaujať nielen dramatizovaným prejavom, ale i zaujímavým výberom úryvku. viac


Sila médií

2017-06-28
O sile a význame médií sa v súčasnosti hovorí pomerne často. Hlavne internet je pre mladých používateľov médium s veľkou silou. O jeho negatívach, ale hlavne o pozitívach správneho využívania všetkých druhov médií sa s členom Rady pre vysielanie a retransmisiu, Petrom Koleničom, rozprávali študenti a žiaci šurianskych škôl 26. júna 2017 v Mestskej knižnici M. Matunáka v Šuranoch. viac


Dovidenia, predškoláci

2017-06-28
V stredu 21. júna sa v Materskej škole Mostná Šurany - elokovaná trieda v Nitrianskom Hrádku konala rozlúčka s predškolákmi. Od 1. septembra nastupujú do prvého ročníka dvaja predškoláci. viac


FINY CUP 2017

2017-06-27
V sobotu 24. júna 2017 sa na futbalovom štadióne v Šuranoch konal 6. ročník spomienky na šurianskych futbalistov a priateľov futbalu - FINY CUP. Organizátorom tohto spomienkového turnaja bol Juraj Vašek, rodina Fišanová a Foltanovičová. viac


Mesto ocenilo najúspešnejších žiakov ZŠ a SŠ v šk. roku 2016/2017

2017-06-23
19.6.2017 Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Šuranoch pod záštitou primátora mesta Ing. Mareka Oremusa zorganizovala už tretí ročník „Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ a SŠ. . Na úvod sa žiakom a študentom prihovoril viceprimátor mesta Šurany Ing. František Tamašovič. Úspešných žiakov nominovali riaditelia škôl a komisia školstva a kultúry mesta Šurany vybrala 55 najúspešnejších žiakov v štyroch kategóriách ocenenia, ktorí reprezentovali školu aj mesto Šurany a umiestnili sa na popredných miestach viac


Rekonštrukcia Mestskej polikliny

2017-06-20
Dňa 15.6.2017 bola za prítomnosti primátora mesta Šurany Mareka Oremusa slávnostne prestrihnutá páska zrekonštruovaných priestorov Mestskej polikliniky na ulici Nábrežie 16 (tzv. detská časť ). viac


Mega deň s MUFUZOU

2017-06-19
V Šuranoch sme zažili skvelý Mega deň s MUFUZOU, ktoré zorganizovalo Mesto Šurany ako oslavu otvorenia leta . Futbalový štadión sa zmenil na miesto športu, zábavy a oddychu, kde ľudia mali možnosť stráviť deň spolu so slávnymi športovcami, hercami, spevákmi a rôznymi známymi osobnosťami. Pod svoj patronát si futbalovú akadémiu zobrali Vladimír Kinder, Štefan Maixner, a Marek Holý. Martina Halinárová-Jašicová a Oli Bestandig si zacvičili spolu s deťmi i dospelými. viac


Búdičky – procesia Božieho Tela

2017-06-19
Štvrtok 15. jún 2017 patril v mestskej časti Šurian v Nitrianskom Hrádku cirkevnej slávnosti, procesii Božieho Tela - Búdičkám. Táto slávnosť je v našej obci organizovaná niekoľko desiatok rokov. viac


V Šuranoch prezentovali ľudový dvojspev a výtvarný prejav detí z Požitavia

2017-06-12
Centrum voľného času v Šuranoch v spolupráci so Základnou umeleckou školou T.Sládkoviča v Šuranoch zorganizovalo dňa 8.6.2017 regionálnu spevácku súťaž "POŽITAVSKÉ DOJSPEVY". Cieľom organizátorov súťaže je prezentácia ľudových piesní a podpora talentov v našom regióne. viac


Spisovateľka Jana Pronská v šurianskej knižnici

2017-06-12
Čitateľky historických romancí Mestskej knižnice M. Matunáka v Šuranoch privítali v letnej čitárni Janu Pronskú, autorku mnohých obľúbených románov. Prekvapila prítomných informáciou, že študovala banícku priemyslovku. Poznatky zo školy využila aj pri tvorbe románov, pretože mohla vierohodne opísať miesta ťažby drahých kovov na našom území. O sebe povedala, že žije v Nálepkove v malej dedinke spolu s manželom a tromi deťmi. Rodina a deti sú pre ňu veľmi dôležité i napriek tomu, že nie sú jej vernými čitateľmi. viac

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083