Archív udalostí

Veľkonočná výstava v Nitrianskom Hrádku

2017-04-20
Na kvetnú nedeľu 9.4.2017 Kultúrne zariadenie v spolupráci s Denným centrom seniorov a Miestnou organizáciou Sloveského zväzu záhradkárov pripravilo pre občanov výstavu veľkonočných dekoráciíí. Do výstavy prispeli svojimi prácami aj deti s MŠ v Nitrianskom Hrádku, občania krásnymi ručnými veľkonočnými dekoráciami, maľovanými vajíčkami s rôznou technikou. Počas výstavy boli predvedené ukážky maľovania kraslíc a ochutnávka sladkých zákuskov. viac


Jarná brigáda pri Hrádockej Venuši

2017-04-20
Dôchodci z Denného centra seniorov v Nitrianskom Hrádku sa 12.4.2017 zapojili do brigády pri Hrádockej Venuši. Kosila sa tráva a upravovalo sa okolie po zime. Vysádzali sa červené muškáty . Ďakujeme Mestu Šurany a naším seniorom za skrášlenie našej obce. viac


10 rokov činnosti Domova Jesienka Šurany

2017-04-18
10. rokov v živote človeka je ešte čas bezstarostného detstva, ale v desaťročie Domova Jesienka Šurany je doba počas, ktorej prešlo zariadenie rôznymi významnými zmenami a rekonštrukciami. Preto sme sa rozhodli toto obdobie života nášho zariadenia dôstojne osláviť. viac


Mesto ocenilo dobrovoľných darcov krvi

2017-04-14
Medzi najhumánnejšie skutky medzi spoluobčanmi bezpochyby patrí darovanie krvi. V stredu 12. apríla predstavitelia mesta Šurany a zástupcovia Slovenského červeného kríža - Územný spolok SČK privítali v obradnej miestnosti mestského úradu darcov krvi, aby im vyjadrili uznanie a poďakovanie za tieto šľachetné činy. Medzi ocenenými bolo 28 držiteľov bronzovej, 14 striebornej, 5 zlatej plakety prof. MUDr. Jana Janského a 1 darca bol ocenený najvyšším ocenením za darovanie krvi medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického. viac


M SR OFF-ROAD TRIAL ŠURANY 2017

2017-04-12
V mestskej časti Šurian sa i tento rok konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v Off-Road TRIALE. Registrácia súťažiacich prebiehala v sobotu od 8-ej do 10-ej hodiny. Pretekov sa zúčastnilo 23 off-road áut zo Slovenska, Česka a Maďarska. Organizátorom bol 4x4 Off Road klub Nové Zámky. viac


13. ročník Veľkonočných tvorivých dielní

2017-04-12
V Spoločenskej hale v Šuranoch sa stretli nadšenci kreatívneho umenia na tradičnom už 13. ročníku Veľkonočných tvorivých dielní - podujatia ľudskej fantázie a tvorivosti organizovaného Mestským kultúrnym strediskom Šurany . Tvorivé dielne otvoril Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany. viac


Veľkonočné tvorivé dielne v Kostolnom Seku

2017-04-11
Veľkonočné tvorivé dielne v Kostolnom Seku sú tradičným podujatím. Aj tento rok sa konali v kultúrnom zariadení a to 5.4.2017, ich súčasťou bola aj veľkonočná výstava. viac


Deň narcisov 2017 v Šuranoch a okolí

2017-04-11
Liga proti rakovine pravidelne v apríli organizuje finančnú zbierku pre ľudí bojujúcich so zákernou rakovinou. V roku 2017 sa Deň narcisov, ako je pomenovaná táto aktivita, konala 7. apríla. V Šuranoch a okolí pomáha túto zbierku organizovať Mestské kultúrne stredisko Šurany v spolupráci s miestnym spolkom Slovenského červeného kríža a študentmi šurianskeho gymnázia. viac


Slovak aerobic open 2017

2017-04-11
V dňoch 7. až 9. apríla sa v Šuranoch uskutočnili Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v športovom aerobiku , známe aj ako Slovak aerobic open, ktoré organizuje športový klub Fitnes- Aerobik Fanatik Bánov pod hlavičkou Slovenskej Gymnastickej Federácia s podporou obce Bánov, mesta Šurany, Nitrianskeho samosprávneho kraja ako aj s pomocou mnohých ďalších podporovateľov podujatia. viac


DOD - Veľká školská výprava pre malých bádateľov.

2017-04-11
Predškoláci sa pomaly blížia k svojmu veľkému dňu, keď sa stanú prvákmi. Je preto dôležité, aby rodičia dobre zvážili, ktorá škola bude pre ich dieťa tá najlepšia. A práve preto na našej Základnej škole, SNP 5, Šurany pani učiteľky spolu s pani vychovávateľkami pripravili pre deti a ich rodičov Deň otvorených dverí pod názvom „Veľká školská výprava pre malých bádateľov“. Konal sa 1.apríla 2017. viac

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083