• „Šurianske hody“ sa budú konať dňa 28. októbra 2018 na ul. M.R.Štefánika a ul. Ž.Bosniakovej. • ČO vieš o Šuranoch – kvíž pre žiakov ZŠ reportáž Harmonogram separovaného zberu na rok 2018 • „Mikulášske trhy“sa budú konať 6. decembra 2018 • Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok
Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Revitalizácia ulice M.R.Štefánika

Pripravované udalosti

Erb Surany

Výstava Šurany
1138 - 2018
do 31.12.2018

Erb Surany

Kvíz
Čo vieš o Šuranoch
15.10.2018 o 10.00 hod.
v spoločenskej hale

Erb Surany

Jubilejná výstava
k 880. výročiu
19.10 - 30.11.2018
synagóga Šurany

Erb Surany

Palacinka "fest"
15.11.2018 o 18,00 hod.
Spoločenská hala Šurany

Stalo sa

Stretnutie SČK v Kostolnom Seku

Stretnutie SČK v Kostolnom Seku

Publikované dňa 26.09.2018

31. novodobý Šuriansky jarmok

31. novodobý Šuriansky jarmok

Publikované dňa 24.09.2018

Slávnostná svätá omša

Slávnostná svätá omša

Publikované dňa 06.09.2018Úradná tabuľa

17.10.2018 Oznam MsÚ Šurany - 18.10.2018
17.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania č.2018/1056-04-B
15.10.2018 oznámenie o začatí konania 1069/2018
12.10.2018 Pozvánka na XXXVI. mimoriadne zasadanie MsZ v Šuranoch - 18.10.2018
12.10.2018 oznámenie o začatí konania 1046
12.10.2018 oznámenie o začatí konania 1052
10.10.2018 oznámenie 997/2018
09.10.2018 Šurianske hody 2018 - oznam
05.10.2018 oznámenie o začatí konania 1002/18
03.10.2018 Územné rozhodnutie č.2018/896-04-B
03.10.2018 oznámenie o začatí konania994/18
02.10.2018 oznámenie o začatí konania 983/2018
02.10.2018 oznámenie o začatí konania 984/2018
01.10.2018 Návrh na územné rozhodnutie ČOV Komjatice
01.10.2018 oznámenie o začatí konania
23.08.2018 Oznam - zber komunálneho odpadu
08.08.2018 rozhodnutie č.837/2018
23.07.2018 oznámenie o začatí konania
11.07.2018 Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Šurany
21.06.2018 Uznesenie z XXXIII. riadneho zasadania MsZ v Šuranoch - 21.06.2018
01.06.2018 Plán práce hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2018
18.05.2018 VZN č. 3/2018 - schválené
18.05.2018 Uznesenie z XXXII. riadneho zasadania MsZ v Šuranoch - 17.05.2018
24.04.2018 Oznam o spoplatnenom parkovaní
17.04.2018 Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb
16.04.2018 Návrh VZN č. 3/2018 - na pripomienkovanie
05.04.2018 Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2017
27.03.2018 Odpočet elektrickej energie v domácnostiach
22.03.2018 Mestská autobusová doprava - oznam
12.03.2018 Žurnál z našich obcí 02/2018
05.02.2018 Tlačivá - Šuriansky jarmok, Šurianske hody a Mikuláške trhy
12.12.2017 Výsledok vybavenia petície
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- poslanci zastupiteľstva NSK
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- predseda NSK
09.10.2017 Systém nakladania s KO vrátane triedeného zberu v zmysle ust. par. 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch
20.04.2017 Oznam o spoplatnenom parkovaní
11.04.2017 Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany
05.04.2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta
17.02.2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY
11.10.2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko
16.08.2016 Výzva č.695/2016 - výrub drevín
25.07.2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022
08.07.2016 Oznam SPP distribúcia
08.07.2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach
20.06.2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172