Primátor

Vážení návštevníci,

9.december 2014 bol v Šuranoch dňom, ktorým skončilo volebné obdobie 2010 – 2014 a zároveň dňom, ktorým začalo volebné obdobie 2014 – 2018. Vedenie mesta prevzali nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Novozvolení poslanci a primátor zložili zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojho mandátu.Preto dovoľte, aby som Vás ako novozvolený primátor mesta, privítal na stránkach mesta Šurany. zobraziť celý príhovor

Ing. Marek Oremus

primátor mesta

Kontakt:
Mestský úrad Šurany
Ul. Námestie hrdinov č. 1
942 01 Šurany
email: msu @ surany.sk
č.tel. 035 / 6500105

Telefónny zoznam

Aktuálne zo života mesta

Revitalizácia ulice M.R.Štefánika

Pripravované udalosti

Erb Surany

Dni zdravia v lekárni
TILIA PHARM ŠURANY
23.-24. novembra 2017

Erb Surany

FRENS
Jarek Nohavica - revival
25. novembra 2017, 18:00

Erb Surany

Lena Riečanská
28. novembra 2017

Erb Surany

Mikulášske trhy
6. decembra 2017
Námestie hrdinov v Šuranoch

Erb Surany

ATYPIC FRIDAY
15. 12. 2017
Havana, Šurany

Erb Surany

Kollárovci
14. 01. 2018 o 15.00 hod.
Spoločenský dom Šurany

Stalo sa

Mladí šurianski karatisti opäť úspešní

Mladí šurianski karatisti opäť úspešní

Publikované dňa 21.11.2017

Soľ nad zlato

Soľ nad zlato

Publikované dňa 19.11.2017

Príbeh Violy Stern Fischerovej

Príbeh Violy Stern Fischerovej

Publikované dňa 17.11.2017

Jesenné tvorivé dielne Nitriansky Hrádok

Jesenné tvorivé dielne Nitriansky Hrádok

Publikované dňa 16.11.2017

Ján Litvák v šurianskej knižnici

Ján Litvák v šurianskej knižnici

Publikované dňa 16.11.2017

Výstava Rodočas

Výstava Rodočas

Publikované dňa 16.11.2017Úradná tabuľa

23.11.2017 Územné rozhodnutie č. 2017/997-03-T
22.11.2017 Návrh VZN mesta Šurany č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - na pripomienkovanie
22.11.2017 Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2018-2020 - na pripomienkovanie
22.11.2017 Stavebné povolenie č.2017/993-03-T
22.11.2017 Predaj pozemku - osobitný zreteľ, Peter Lehocký, Nitriansky Hrádok
20.11.2017 Správa o hodnotení UP obce Lipová
20.11.2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2018
15.11.2017 Rozhodnutie o výrube č. 1021/2017
10.11.2017 Európsky týždeň boja proti drogám - článok Alkohol a spoločnosť, Regionálny úrad verej. zdravotníctva
07.11.2017 Rozhodnutie o výrube č. 989/2017
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- poslanci zastupiteľstva NSK
06.11.2017 Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v meste Šurany- predseda NSK
31.10.2017 Tlačivá - Mikulášske trhy
09.10.2017 Systém nakladania s KO vrátane triedeného zberu v zmysle ust. par. 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch
22.08.2017 Návrh na vydanie kolaud rozh. 2017/822
18.05.2017 Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2016
20.04.2017 Oznam o spoplatnenom parkovaní
11.04.2017 Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany
05.04.2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta
17.02.2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY
11.10.2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko
16.08.2016 Výzva č.695/2016 - výrub drevín
25.07.2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022
08.07.2016 Oznam SPP distribúcia
08.07.2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach
20.06.2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora
10.05.2016 Upozornenie občanov mesta Šurany
10.05.2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery
16.12.2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020

Rozhlasové relácie

► Športové kluby v meste

vlajka
Online tlmocnik Radio Max Cestovne poriadky
Dôležité telefónne čísla Rozpis lekárenskej pohotovostnej služby
Záchranná služba155, 112 Mestská poliklinika035 6500 884
Hasiči150 Mestská lekáreň Šurany, s.r.o.035 6421 903
Polícia158 Lekáreň TILIA pharm, s.r.o.035 6402 886
Mestská polícia035 6500 100
0905 225 026
Lekáreň Laudanum035 6501 522
Obvodné odd.
Policajného zboru
035 6500 940 Lekáreň Zdravie035 6503 172
Lekáreň U milosrdného srdca035 6500 083